Ocena življenjskega cikla

Eko Akcije

Eko-Akcije izražajo našo predanost razvijanju izdelkov in storitev, ki dvigujejo kvaliteto vsakdanjega življenja in imajo minimalen vpliv na okolje. S procesom imenovanim analiza življenjskega cikla (Life Cycle analysis ali LCA) si podjetje Essity že od devetdesetih let dvajsetega stoletja prizadeva omejiti in zmanjšati skupen vpliv naših izdelkov na okolje.

Ocena življenjskega cikla vzame pod drobnogled vsak korak proizvodnje TENA izdelkov, od iskanja surovin do ravnanja z odpadki.

To nam omogoča izračun ogljičnega odtisa izdelka. Ogljični odtis je vsota vseh toplogrednih plinov, ki se sprostijo v življenjskem ciklu izdelka. Ta informacija nam omogoča sprejemanje odločitev, ki so za okolje najbolj prijazne. Več o stopnjah življenjskega cikla TENA izdelkov lahko izveste na naslednjih straneh.

Do sedaj smo dosegli že precejšen napredek. V Evropi smo v obdobju med 2008 in julijem 2009 zmanjšali ogljični odtis TENA izdelkov za 3 do 17%. Na primer, ogljični odtis TENA Flex se je zmanjšal za 17%, pri TENA Lady pa za 11%. (neodvisno preverjanje je bilo izvedeno s strani IVL, Swedish Environmental Research Institute).

Da bi zagotovili neprestan napredek, smo si zastavili nekaj težavnih ciljev. Naš ogljični odtis nameravamo v bodoče zmanjšati z: ·        

- Razvojem trajnostnih rešitev z neprestanim izboljševanjem dizajna naših izdelkov in učinkovitejšo uporabo surovin. 

- Zagotavljanjem surovin, ki izvirajo iz okolju prijaznih virov. 

- Zmanjševanje odpadne embalaže in odpadkov, ki nastanejo po uporabi izdelkov.

- Zmanjšanjem ogljičnih emisij fosilnih goriv in porabe električne energije in stroškov ogrevanja za 20% od 2005 do 2020.  

- Neprestanim zmanjševanjem količine odpadkov v naših tovarnah.

- Združevanjem moči z našimi dobavitelji, da bi dosegli zmanjšanje ogljičnih emisij v celotni proizvodni verigi.