Poslanstvo blagovne znamke TENA»

Naše poslanstvo je jasno: izboljšati želimo življenje ljudi z motnjami zaradi oslabljenega mehurja ali inkontinence po vsem svetu.

V središču so ljudje ...

Inkontinenca je presenetljivo pogosta motnja, ki se pojavlja ne glede na starost in splošno zdravstveno stanje ljudi, saj se z njo pogosto srečajo prav ljudje na vrhuncu življenjskega obdobja.

Sama po sebi inkontinenca morda res ni zelo resna zdravstvena motnja, vendar v družbi uveljavljeni tabuji, povezani z njo, lahko vplivajo na samozavest posameznikov. Zaradi nenehnega strahu pred morebitno »nesrečo« postanejo številne samoumevne reči, kot so nakupovanje, telovadba in celo dvigovanje otroka v želji, da bi ga objeli, na videz zelo zahtevne.

Če ljudje z inkontinenco te motnje ne znajo obvladati, se lahko zaprejo vase in odrečejo vsemu, kar jih v življenju najbolj veseli.

Vsi, ki stojimo za blagovno znamko TENA, smo prepričani, da inkontinenca ne sme ovirati ljudi pri tem, da bi živeli polno in zadovoljno. To prepričanje je vodilo vsega našega delovanja: tako pri razvoju izdelkov in storitev, spodbujanju najboljše nege inkontinentnih v zdravstvenih ustanovah kot tudi pri poglabljanju razumevanja te motnje v javnosti.

... in zagotavljanje boljše nege


V vse bolj starajoči se družbi se neizogibno povečuje tudi potreba po zagotavljanju oskrbe ostarelih doma ali v domovih. Za tiste, ki skrbijo za inkontinentne sorodnike, je ta nega lahko telesno, čustveno in finančno zelo zahtevna. Prizadevamo si, da bi s čim boljšimi nasveti, podporo in izdelki pomagali pri zagotavljanju najvišje ravni kakovosti življenja zanje in tiste, za katere skrbijo.

Pri blagovni znamki TENA z zdravstvenimi delavci sodelujemo pri razvoju bolj uporabnih izdelkov, boljših storitev in izobraževalnih gradiv, s katerimi želimo čim bolj izboljšati oskrbo bolnika ter pri tem upoštevamo tudi potrebe oskrbnikov in ekonomski položaj pri zagotavljanju obsežnega zdravstvenega varstva.