Mešana inkontinenca

Čisto dobesedeno je to mešana inkontinenca. Po navadi je to kombinacija stresne in urgentne inkontinence. Če se srečujete z obema oblikama težav, je po navadi ena prevladujoča, zato se osredotočite najprej na bolezenske znake, ki so pogostejši.