Praktični nasveti glede inkontinence za pomoč bolnikom in oskrbovancem

Ker že veliko let delamo na področju skrbi za ohranjanje kontinence in osebne higiene, smo uspeli pridobiti vpogled in znanje.

Diagnosticiranje bolezni in pomoč bolnikom v okviru osnovne zdravstvene nege

O inkontinenci – ponuja uporabne smernice za izdelavo ustrezne diagnostične ocene in obvladovanje inkontinence na začetku zdravljenja. Z njimi boste bolnikom omogočili, da se na podlagi informacij o možnih oblikah zdravljenja odločijo za obliko zdravljenja svojih bolezenskih znakov. 

Bolnikom in njihovim negovalcem tudi omogočite obiskati ustrezne strani na tem spletnem mestu: TENA Ženske, Moški in Nega najbližjih. Na teh straneh je veliko uporabnih podatkov, namenjenih bolnikom in njihovim sorodnikom, da bi bolje razumeli, kaj lahko v zvezi s svojimi težavami storijo sami.

Nega stanovalcev v domovih za ostarele

Ključna naloga pri zagotavljanju dobrega počutja oskrbovancev v domovih za ostarele je skrb za ohranjanje kontinence. To je tudi ena najpomembnejših nalog, ki jo imajo negovalci v domovih. Hkrati je najbolj zamudna in pogosto je zanjo potreben tudi velik telesni napor.

Ob pravilni negi je obvladovanje inkontinence uspešnejše, to pa pomeni, da se stanovalci počutijo udobneje ter ohranijo občutek dostojanstva in neodvisnosti. Ob vsem tem pa je olajšano tudi delo negovalcev.

V okviru storitve TENA ponujamo tečaje usposabljanja, na katerih je predstavljeno načelo dobre prakse pri osebni negi, ki temelji na naših štiridesetletnih delovnih izkušnjah v več kot 20.000 zdravstvenih ustanovah po svetu. S tem boste dosegli tole:

Izboljšali boste počutje stanovalcev v domovih

Stanovalci imajo zagotovljeno pravočasno in ustrezno nego, kar jim omogoča ohraniti njihovo neodvisnost ter občutke dostojanstva, varnosti in udobja. S tem se izboljšajo njihovo telesno počutje, delovanje v družbi in duševno počutje.

Zmanjša se delovna obremenitev osebja.

Posamezniku prilagojena nega omogoča kar najmanjšo delovno obremenitev negovalcev. Negovalci lahko več dragocenega časa posvetijo spodbudnejšim in zasebnejšim stikom s stanovalci, kar pomeni, da se poveča tudi njihovo zadovoljstvo ob delu.

Bistvo blagovne znamke TENA

Znižajo se skupni stroški

Posamezniku prilagojena nega, ki temelji na pravilni diagnostični oceni stanovalcev, naposled pomeni tudi manjšo porabo izdelkov, manj uhajanja urina in manjšo potrebo po pranju perila ter manj primerov kožnih vnetij zaradi inkontinence. To seveda pomeni zmanjšanje skupnih stroškov v domu za ostarele.

Izvedite več o skrbi za ohranjanje kontinence, tako da preberete te praktične namige

  • Bolniki in oskrbovanci naj obiskujejo stranišče glede na lastne potrebe
  • Izdelke za inkontinenco  uporabljajte samo, če so resnično potrebni, in ne v primerih domnevne inkontinence.
  • Posamezne izdelke TENA naj uporabljajo samo osebe, ki imajo inkontinenco. 
  • Uporabljajte samo en izdelek na enkrat. 
  • Če opazite, da nekateri oskrbovanci zaradi nošenja izdelkov za inkontinenco  nočejo več uporabljati stranišča ali pisoarja, bo morda bolje, da izdelke uporabljajo le občasno, na primer ob določenih urah ali med obiski/izhodi. 
  • Če si oseba lahko sama namesti  izdelek, je pomembno, da jim prikažete pravilen postopek in tako zagotovite, da so izdelki ustrezno uporabljeni. 
  • Izdelke TENA morajo uporabniki nositi tesno ob telesu, s čimer preprečijo stik urina z zrakom, ki privede do nastanka amonijaka, neprijetnih vonjav in draženja kože. 
  • Če uporabnik uspešno opravi straniščno potrebo in je pokazatelj mokrote na izdelku še viden, so izdelki lahko preveč vpojni zanje. 
  • Če pride do uhajanja, se prepričajte, da so pravilno nameščeni.