Ogljični odtis: zakaj je pomemben za blagovno znamko TENA in za vas

Poglejmo dejstva. Vemo, da se naš planet segreva zaradi toplogrednih plinov, ki jih ljudje oddajamo v atmosfero. Vemo, da moramo te emisije dramatično in hitro zmanjšati, da se izognemo najhujšim posledicam klimatskih sprememb. Ter vemo, da bo obseg tega izziva zahteval zelo veliko sodelovanje med vsemi deli družbe. 

Skupina bosonogih ljudi stoji v krogu na peščeni obali
Vsi moramo prevzeti odgovornost za naše lastne emisije. Pri TENI pozdravljamo ta izziv. Vendar za to, da ste del rešitve, se je dobro zavedati v kolikšni meri ste tudi del problema. To obsega mnogo več kot le gorivo naših avtomobilov in energijo naših vtičnic. 
 
Na tem mestu nastopi ideja ogljičnega odtisa. Naše ogljične emisije puščajo odtis na planetu kakor stopalo pušča stopinje na tleh. Priročno merjenje skupnega vpliva, ki ga oseba, izdelek ali organizacija ima trenutno na podnebje. 
Delavec v tovarni zapira TENA paket

Kaj vključujemo in kako se vse sešteva

V osnovi je vaš ogljični odtis merilo emisij ogljikovega dioksida (CO2) in drugih toplogrednih plinov, ki jih vaše dejavnosti povzročajo med letom. Da, to so emisije vseh izletov, na katere ste se podali in vsa elektrika, ki ste jo uporabili. Vendar so tukaj tudi emisije, ki so nastale pri izdelavi vseh izdelkov, ki ste jih porabili in vseh storitev, ki ste jih kupili. 
 
To deluje tudi na ravni naših izdelkov. Življenjski cikel TENA izdelkov se začne s pridobivanjem naravnih virov in pripravo surovin. V naslednjem koraku sestavimo vse materiale v proizvodni fazi. Nato izdelke transportiramo do uporabnika in na koncu ga uporabnik zavrže, ko je izdelek odslužil svojemu namenu. Vsaka stopnja vključuje porabo energije, transport in upravljanje z odpadki. Za pridobitev popolnega ogljičnega odtisa naših izdelkov, moramo upoštevati vse te faze.
Stopinje v pesku na obali blizu morja

Kaj pomeni za vsakega izmed nas in zakaj TENA v to verjame

V Veliki Britaniji je bil povprečni ogljični odtis na osebo v letu 2017 7,7 tone1. To dejansko pomeni, da so bili zaradi svojih dejavnosti. odgovorni za ekvivalent 7,7 ton ogljičnih emisij v tistem letu. Enako velja za TENO. Da odgovornost za emisije v vsaki stopnji živeljenjske dobe naših izdelkov nosimo mi.
 
Cilj zmanjšanja ogljičnega odtisa je odkrita pot naprej in za TENO najbolj pomembna. Pravzaprav jo razumemo kot priložnost. Pregled emisij pri vsakem vidiku našega delovanja in na vsaki stopnji življenjskega cikla naših izdelkov, pomnoži korake, ki jih lahko storimo. In štejejo vsi mali koraki, ki nas bodo pripeljali, kamor smo namenjeni.
 
 
 
1) Eurostat, Emisije toplogrednih plinov na prebivalca. Pridobljeno od https://ec.europa.eu/eurostat/
Približni posnetek stare tehtnice

"Počakajte, mislil(-a) sem, da je CO2 plin. Kako ima plin lahko težo?"

Pravzaprav imajo vse snovi težo. Helijev balon ni brez teže. V zraku lebdi, ker je njegova teža manjša od teže okoliškega zraka, prav tako kot plavajoča palica na vodi tehta manj od vode, ki jo obdaja. Pravzaprav je nad našimi glavami ves čas prisoten občuten atmosferski tlak. Vendar tega ne opazimo, na enak način kot globokomorske ribe ne opazijo teže oceana nad njimi. 
 
Za predstavo ene tone čistega CO2 v njegovi plinasti obliki2 si predstavljajte kroglo, s premerom 10 metrov. Zdaj si predstavljajte 7 ali 8 takih krogel in boste blizu količini, ki jo vsako leto proizvede povprečen Britanec. Če to razčlenimi je to približno 21 kilogramov na dan ali dovolj, da bi napolnili kroglo s premerom 2,8 metra.
 
 
 
2) pri sobni temperaturi
Dva človeka tečeta po stezi z zelenimi odtisi

Veliko lahko dosežemo in na cilj lahko prispemo skupaj

V izogib najhujšim učinkom klimatskih sprememb, moramo zmanjšati letni ogljični odtis vsake osebe na Zemlji na manj kot 2 toni do leta 20503. To je manj kot 5,5 kilogramov na dan na osebo. Seveda to za nekatere države predstavlja večji izziv kot za druge, saj trenutno nimajo vse države enakega ogljičnega odtisa. Vendar je jasno, da moramo vsi delati spremembe.
 
Jasno je tudi, da smo v tem skupaj, tudi ko gre za ogljični odtis. Ko uporabljate TENA izdelek, postane ta del ogljičnega odtisa tudi vaša odgovornost. Torej, kadar gre dobro nam, gre tudi vam. 
 
Tako bomo uresničili cilj. Z zmanjšanjem našega in vašega odtisa, z enim samim korakom.
 
 
 
3) Švedska agencija za zaščito okolja, Kako lahko zmanjšam svoj ogljični odtis. Pridobljeno od https://www.naturvardsverket.se/en/topics/climate-transition/omraden/klimatet-och-konsumtionen/how-can-i-reduce-my-carbon-footprint/
Zelenjava v mrežasti vrečki, ki je delno vidna, na mizi iz marmorja

Vsi moramo narediti spremembe. In nekateri izmed nas moramo storiti več.

Potrebne bodo dejanske spremembe v življenjskem slogu in potrošniškem vedenju4, tukaj pa so tudi učinkoviti ukrepi, ki jih lahko izvedemo kot posamezniki za zmanjšanje našega ogljičnega odtisa. To vključuje zmanjšanje poti z avtomobilom na fosilna goriva, pametnejša uporaba življenjskega prostora, prehod na obnovljivo elektriko, zamenjavo mlečnih izdelkov in rdečega mesa, ko je to možno ter izbiro bolj trajnih izdelkov. 
 
Istočasno morajo nekateri izmed nas nositi večjo odgovornost. Vlade, ustanove in podjetja kot je naše morajo prevzeti večji del bremena. Pri blagovni znamki TENA čutimo, da obstajajo dobri razlogi za upanje. Veliko lahko storimo v 30 letih, če stopimo skupaj. 
 
 
 
4) Skladno s poročilom IPCC 2014
Paket diskretnih vložkov za inkontinenco na modrem ozadju s stezo zelenih odtisov na desni strani

Velikost ogljičnega odtisa naših izdelkov danes

Od leta 2008 si prizadevamo, da bi zmanjšali naš ogljični odtis za polovico do leta 2030. In doslej gre vse po načrtu. Da je naš napredek čim bolj transparenten, ogljične odtise TENA izdelkov objavljamo v Okoljskih deklaracijah izdelkov (EPS). To so neodvisne verifikacije, ki prikazujejo okoljske informacije o izdelku na osnovi njihovega celotnega življenjskega cikla. 
 
Npr., EPD za en vložek ENA Lady Slim Normal trenutno kaže ogljični odtis 39 g. Celodnevna uporaba izdelka vključuje 4 vložke, kar znaša 156 g na dan.