Naš globalni standard za dobavitelje

Vsi naši dobavitelji morajo delovati skladno z globalnim standardom dobaviteljev blagovne znamke TENA, ki vključuje zahteve glede kakovosti, varnosti izdelkov in okolja. Standard vsebuje tudi naš kodeks ravnanja dobaviteljev, ki zajema področja, kot so človekove pravice in delovni pogoji. Dobavitelji morajo pred našo revizijo za potrditev skladnosti izvesti tudi samooceno s pomočjo podatkovne baze Sedex, ki temelji na oceni tveganja.  

„Naš globalni standard za dobavitelje določa minimalne zahteve, da lahko postanete dobavitelj blagovne znamke TENA.“

Maria Mollberg, , Maria Mollberg, direktorica oddelka za trajnostno pridobivanje virov

Izboljšanje poslovanja

Na zgornjem videoposnetku Maria Mollberg, direktorica oddelka za trajnostno pridobivanje virov, predstavlja zgodovino našega Globalnega standarda za dobavitelje in zahteve za vse morebitne dobavitelje, ki želijo sodelovati z blagovno znamko TENA. 
 
V nadaljevanju navajamo nekaj ključnih sklepov:
 
 • Naš Globalni standard za dobavitelje je ključen dokument, ki zajema vse minimalne zahteve za tiste, ki si želijo sodelovati z blagovno znamko TENA. Dokument pokriva področja, kot so trajnostnost, kakovost, varnost izdelkov in okolje. 
 • Naš Globalni standard za dobavitelje vsebuje tudi kodeks ravnanja dobaviteljev, ki temelji na mednarodnih smernicah, kot so globalni dogovor OZN in temeljne konvencije Mednarodne organizacije dela, ter zajema zahteve, ki jih morajo dobavitelji blagovne znamke TENA izpolnjevati na področju človekovih pravic, zdravja in varnosti, odnosov med zaposlenimi in etičnimi poslovnimi praksami.  
 • Dobavitelji morajo za sodelovanje z blagovno znamko TENA sprejeti naslednje tri ukrepe: 
  • Podpisati morajo Globalni standard za dobavitelje in delovati skladno z njim. 
  • S pomočjo sistema SEDEX morajo izvesti samooceno, ki prikazuje način njihove obravnave vprašanj na področju okolja, človekovih pravic in delovnih pogojev. 
  • Blagovna znamka TENA za vsakega potencialnega dobavitelja izvede oceno tveganja in etično revizijo (revizijski format SMETA), ki pokriva področja, kot so delovni standardi, zdravje in varnost ter etične poslovne prakse. Dobavitelji morajo spoštovati lokalno zakonodajo v zvezi z delovnim časom, plačili, starostjo zaposlenih ipd.  
 • Naš standard se stalno spreminja, saj se nenehno prilagajamo družbenim, etičnim in okoljskim zahtevam družbe, naših strank in potrošnikov.  
 • Pri blagovni znamki TENA stalno posodabljamo naš Globalni standard za dobavitelje, ki zajema razvijajoče se potrebe na področju človekovih pravic in okolja, npr. glede uporabe plastike in embalaže.