Kaj je obnovljiva energija in zakaj se pri blagovni znamki TENA odločamo zanjo?

„Uporaba energije iz obnovljivih virov omogoča zmanjšanje ogljičnih emisij in zajezitev podnebnih sprememb, ki predstavljajo enega največjih izzivov sodobne družbe na globalni ravni. Obnovljiva energija zmanjša ogljični odtis naših izdelkov in je pomemben del sprejetih trajnostnih ukrepov.“

Axel Thegerström Edh, direktor oddelka za zagotavljanje trajnostnosti, , globalna blagovna znamka Essity, Inovacije in trajnostnost

Kar šteje, je vir.

Obnovljivo oz. čisto energijo pridobivamo iz naravnih, nizkoogljičnih virov, ki jih narava v teku človekove življenjske dobe večkrat obnovi. Primera sta sončna svetloba, ki vselej sije, in veter, ki vselej piha – četudi je njuna razpoložljivost odvisna od časa, lokacije in vremena.  
 
Obnovljivi viri energije so do okolja veliko prijaznejši od konvencionalnih virov, saj pomagajo zmanjšati emisije toplogrednih plinov in onesnaženje zraka, povezano s proizvodnjo energije. Obnovljiva električna energija je podvrsta obnovljive energije, ki se nanaša specifično na električno energijo iz obnovljivih virov za gospodinjstva in podjetja. 

Katere vire torej uporabljamo?

SONCE – Naš najbogatejši vir obnovljive energije temelji na sončni svetlobi in toploti, ki ju lahko izkoristimo s pomočjo najrazličnejših tehnologij v stalnem razvoju. Količina sončne energije, ki je na voljo na Zemlji, daleč presega trenutne svetovne energijske potrebe, zaradi česar bi jih v prihodnosti zlahka zadovoljila. 
 
VETER – Vetrna moč se s pomočjo turbin spremeni iz kinetične v električno energijo. Lopatice vetrnih turbin vrtijo notranjo gred. Ta poganja sistem zobnikov za pospešitev vrtenja, ki napaja generator za proizvodnjo energije. 
 
VODA – Voda, ki poleg vetra predstavlja eno najstarejših oblik čiste energije, je še vedno njen prvotni vir. Tudi vodno energijo pridobivamo s pomočjo turbin, vendar pa jih poganja hitro tekoča voda. Vodne turbine so vgrajene v jezove ali pod slapove, kjer izkoriščajo naravno moč tekoče vode. 
 
BIOMASA – Materiali iz biomase izvirajo iz organizmov. Najpogostejši tovrstni materiali so les, rastline in odpadni materiali. Naša prva izbira je vselej reciklaža biomase v materiale za naše izdelke. Kjer reciklaža biomase ni mogoča, jo uporabimo za proizvodnjo energije. 
 
GEOTERMALNA ENERGIJA – Geotermalna energija je toplota, ki se nenehno proizvaja v središču našega planeta zaradi njegovega nastanka v osončju in razpadanja radioaktivnih mineralov. To energijo najdemo povsod po svetu, najlažje pa jo izkoriščamo najbliže zemeljski površini, npr. na območjih vulkanske aktivnosti ali naravnih vodnih vrelcev. 

Kaj je jedrska energija in zakaj ne velja za obnovljivo energijo?

Jedrska energija nastaja pri cepljenju atomov, pri čemer se sprošča ogromno energije, ki jo v električno energijo pretvarjamo s pomočjo pare. Gre za dolgotrajen in tvegan postopek, ki se izvaja v jedrskih elektrarnah po vsem svetu. 
 
Nekateri analitiki upravljanja z energijo menijo, da bi morala jedrska energija zaradi nizkih ogljičnih emisij veljati za obnovljivo. Vendar pa proizvodnja jedrske energije zahteva uporabo urana, težke kovine, ki jo bo v prihodnosti zmanjkalo (tudi če bodo njene zaloge zadostovale še za več stoletij).  
 
Še pomembnejše pa je dejstvo, da jedrska energija kljub ničelnim emisijam toplogrednih plinov proizvaja odpadne materiale, ki so izjemno nevarni za organizme, zaradi česar se zahteva večtisočletna varna hramba. 

Obnovljiva električna energija in blagovna znamka TENA

Pri blagovni znamki TENA stalno raziskujemo in ustvarjamo inovacije. Na nove načine izboljšujemo življenja ljudi ter hkrati zmanjšujemo ogljični odtis naših izdelkov.  
 
Od leta 2008 smo svoj odtis v Evropi zmanjšali za 11–33 %, odvisno od programa. S prehodom na 100-odstotno obnovljivo električno energijo v vseh naših evropskih tovarnah bomo te številke izboljšali za dodatnih 6%2, s čimer bomo korak bliže ambicioznemu cilju 50-odstotnega zmanjšanja našega odtisa v Evropi do leta 2030. 
 
Pri tem je električna energija, ki jo kupujemo, seveda 100-odstotno certificirana kot obnovljiva po Evropskem sistemu energetskih certifikatov (EECS), ki zagotavlja sledljivost virov naše električne energije. Certifikate FSC in PEFC so prejela tudi vsa sveža vlakna v naših izdelkih, s čimer izpolnjujemo svoje stroge zahteve na področju odgovornega gospodarjenja z gozdovi. 
 
Želimo si ustvarjati izdelke, ki vam bodo pomagali živeti z manjšim ogljičnim odtisom brez odrekanja dobremu počutju – tako vašemu kot dobremu počutju vaših bližnjih. Ta cilj bomo dosegli. Korak za korakom.