Ocene življenjskega cikla

Želimo si izboljšati počutje ljudi in obenem zmanjšati naš okoljski odtis. Analiza življenjskega cikla je edini potrjen način za merjenje skupnega okoljskega vpliva življenjskega cikla izdelka. Z integracijo analiz življenjskega cikla v naša prizadevanja za ustvarjanje inovativnih rešitev lahko zmanjšamo količino odpadnega materiala v naših izdelkih. Začnemo lahko s pametnejšimi zasnovami in boljšimi materiali, nadaljujemo z učinkovitejšo porabo virov pri proizvodnji in transportu ter zaključimo z zagotavljanjem varčnejše uporabe in krožnosti materialov po njej.  

„Največji okoljski vpliv ima proizvodnja surovin, ki ji sledi popotrošniška faza. To pomeni, da moramo razmisliti o pametnejših zasnovah in boljših materialih ter njihovi manjši porabi.“

Susan Iliefski Janols, podpredsednica oddelka za trajnostne izdelke in storitve , Globalna blagovna znamka, inovativnost in trajnostnost

Naš ključ do manjšega ogljičnega odtisa

Na zgornjem videoposnetku Susan Iliefski Janols, podpredsednica oddelka za trajnostne izdelke in storitve, predstavlja naše delo z analizami življenjskega cikla – od začetkov v 90-ih do pomena teh prizadevanj pri našem vsakodnevnem in dolgoročnem poslovanju. 
 
V nadaljevanju navajamo nekaj ključnih sklepov: 
 
  • Analiza življenjskega cikla (Life Cycle Assessment oz. LCA) predstavlja edino orodje za merjenje skupnega okoljskega vpliva, ki ga ima izdelek v celotni življenjski dobi: od proizvodnje materialov in izdelkov do transporta, uporabe in krožnosti po njej. 
  • LCA za posamezno inovacijo temelji na znanstvenih izsledkih in standardih, ki veljajo za nabore izdelkov, vendar pa tovrstna LCA zajema vse izdelke, ki se v izbrani regiji prodajo v določenem obdobju. To pomeni, da lahko inovacije združite s postopnimi izboljšavami vsakodnevne proizvodnje.  
  • Analize življenjskega cikla nam omogočajo razmislek o načinu načrtovanja in razvijanja kakovostnih izdelkov z minimalnim ogljičnim odtisom, npr. z razvojem pametnejših zasnov, uporabo boljših materialov in omejevanjem količine odpadnih materialov. 
  • Rezultat LCA lahko pokažemo s pomočjo okoljske deklaracije proizvoda (Environmental Product Declaration oz. EPD), ki je neodvisna potrditev z okoljskimi informacijami o izdelku na osnovi njegovega celotnega življenjskega cikla. Te deklaracije lahko za večino izdelkov blagovne znamke TENA najdete na mednarodnem spletnem mestu EDP.