Puščamo boljši pečat

Poslanstvo blagovne znamke TENA je zagotoviti večjo trajnostnost vsakega našega izdelka. Zato v vseh naših evropskih tovarnah prehajamo na 100-odstotno obnovljivo električno energijo. S to odločitvijo bomo ogljični odtis naših izdelkov TENA zmanjšali za povprečno 6 % in se s tem približali ambicioznemu cilju polovičnega zmanjšanja odtisa po vsej Evropi do leta 2030.  

Mlina na veter na pobočju zelenega hriba. Na nebu so oblaki, v daljavi pa vidimo gore.

Kaj je obnovljiva električna energija?

Obnovljivo električno energijo pridobivamo iz naravnih, nizkoogljičnih virov, ki jih narava stalno nadomešča. Ti viri so prijaznejši do okolja ter pomagajo zmanjšati vpliv podnebnih sprememb. Kaj so ti viri in kako lahko zagotovimo obnovljivost naše električne energije?