Simulator vrednosti

Z lastnimi vrednostmi lahko izvajate eksperimente v tem simulatorju in si ogledate, kako vam bodo TENA rešitve za socialnovarstvene ustanove pomagale zagotoviti boljšo nego z manjšimi stroški.

V povprečnem domu starejših občanov strošek za  izdelke za inkontinenco predstavlja približno 1 % skupnega letnega proračuna. [1] Vendar lahko za skrb za kontinenco in obvladovanje posledic inkontinence porabite tudi do 10 % proračuna. [2] Vzroki posledičnih stroškov vključujejo neustrezno izbiro izdelkov in postopkov, ki privedejo do prepogostih menjav izdelkov in odpadkov.

Izbira neustreznih izdelkov lahko privede tudi do draženja kože in iztekanja, zaradi česar je treba oprati tudi posteljnino in oblačila. Z inkontinenco povezano delo je zahtevno in je lahko vzrok za bolniške odsotnosti in pogosto menjavanje osebja.

1. korak: Vaše vrednosti

Navodila:

1. korak: Začnite z vnosom vrednosti.

2. korak: Vrednosti prilagodite na naslednjem zaslonu in  poglejte, kako lahko različni parametri vplivajo na rezultate v vaši ustanovi. Prikazani odstotki bodo prikazali možne izboljšave.

Povprečno število izdelkov na oskrbovanca v 24 urah
Število negovalcev na oskrbovanca pri menjavi izdelka
Odstotek oskrbovancev, ki potrebujejo zdravljenje kože
%
Čas, potreben za menjavo izdelka
Min
Odstotek uhajanja na menjavo vpojnega izdelka
%
2. korak: Vaše vrednosti

Reference

1Izdelki predstavljajo le 1 % skupnih stroškov. Vir: CREMS, Univerza Carlo Cattaneo, Italija 2010.
2Rezultati  temeljijo na obsežnih internih in eksternih raziskavah, izkušnjah ter zbranih podatkih.